Τελική Συνάντηση Εταίρων, Ρώμη

Exemple

Τελική Συνάντηση Εταίρων, Ρώμη

Στις 13 και 14 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου ArtS – Δεξιότητες για τη Δημιουργική Οικονομία. Οι συμμετέχοντες:
  • Παρουσίασαν και συζήτησαν την πρόοδο της υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας,
  • Προσδιόρισαν τις εναπομείναντες δραστηριότητες και
  • Έθεσαν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους.
Στην εν λόγω συνάντηση, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν τη στρατηγική της μελλοντικής αξιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, όπως επίσης και να ρυθμίσουν διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την Τελική Έκθεση του έργου.
 

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα

Translate »
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων