Εκπαίδευση ArtS στην Ελλάδα

Exemple

Εκπαίδευση ArtS στην Ελλάδα

Περισσότερα από 1000 άτομα από την Ελλάδα συμμετείχαν στην εκπαίδευση του ArtS μέσω της πλατφόρμαςelearning του Έργου, και σχεδόν 200 στα δια ζώσης μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Eurotraining, στην Αθήνα. Επιπλέον, σχεδόν 100 εκπαιδευόμενοι από διάφορες πόλεις της Ελλάδας συμμετείχαν στους δύο κύκλους εξετάσεων για την απόκτηση της Ευρωπαϊκά αναγνωρισμένης Πιστοποίησης του ArtS, η οποία φέρει τον τίτλο «Creative and Cultural Sector ProjectsSpecialist”. Τέλος, με τη βοήθεια του Έργου ArtS, περισσότεροι από 70 Έλληνες εκπαιδευόμενοι κατάφεραν να βρουν θέσεις πρακτικής άσκησης/εργασίας/συνεργασίας.

Translate »
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων