Σχετικά με το ArtS

strikingly-colorful-972994_1920

Η δυναμική του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Ο σκοπός του έργου ArtS είναι να ανταποκριθεί σε μια έντονη ανάγκη σύμπραξης μεταξύ του τομέα, κοινωνικών εταίρων και φορέων κατάρτισης για τον προσδιορισμό των τρεχουσών και μελλοντικών απαιτήσεων σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα παρέχει το μείγμα των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργική επιχειρηματικότητα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τομεακά χαρακτηριστικά του πολιτισμικού και δημιουργικού τομέα, όπως η επικράτηση των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και της εργασίας βάσει μεμονωμένων projects, έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκείς επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε λιγότερες ευκαιρίες κατάρτισης και στην έλλειψη μιας δομημένης επαγγελματικής εξέλιξης. Τα σημαντικότερα κενά δεξιοτήτων, κοινά σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς υποτομείς,  αφορούν την επιχειρηματικότητα και τη χρηματοδότηση μέσω project. Μείζονες προκλήσεις είναι οι ψηφιακές δεξιότητες και η παγκοσμιοποίηση, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πολιτιστική και γλωσσική πολυδιάσπαση, η (υπο)τομεακή απομόνωση.

Το ArtS υλοποιεί ένα κοινό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει σε καλλιτέχνες τη δυνατότητα να:

  • αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώσεις και να αποκτήσουν διοικητικές και επιχειρηματικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες δικτύωσης, με έμφαση στη διάθεση των έργων τους στο εξωτερικό,
  • δεχθούν καθοδήγηση για την εύρεση εργασίας ή πρακτικής άσκησης σε εταιρείες της επιλογής τους,
  • παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα κοινό project στο τέλος του έργου που θα προετεοιμάστηκε από τους ίδιους τους διδασκόμενους, ως άσκηση αποτελεσματικής δικτύωσης και κατάφερε να προσελκύσει το ευρύτερο δυνατό φάσμα ενδιαφερόμενων και κοινού.

Το έργο ArtS καλύπτει τους ακόλουθους τομείς α) Χειροτεχνία, β) Παραστατικές Τέχνες, γ) Πολιτιστική Κληρονομιά, δ) Τέχνες του Λόγου, ε) Εικαστικές τέχνες, στ) Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα.

Το ArtS συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως την 31η Μαρτίου 2018.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα Ισπανικα Ιταλικα

Translate »
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων