Σχετικά με το ArtS

strikingly-colorful-972994_1920

Η δυναμική του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Ο σκοπός του έργου ArtS είναι να ανταποκριθεί σε μια έντονη ανάγκη σύμπραξης μεταξύ του τομέα, κοινωνικών εταίρων και φορέων κατάρτισης για τον προσδιορισμό των τρεχουσών και μελλοντικών απαιτήσεων σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα παρέχει το μείγμα των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργική επιχειρηματικότητα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τομεακά χαρακτηριστικά του πολιτισμικού και δημιουργικού τομέα, όπως η επικράτηση των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και της εργασίας βάσει μεμονωμένων projects, έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκείς επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε λιγότερες ευκαιρίες κατάρτισης και στην έλλειψη μιας δομημένης επαγγελματικής εξέλιξης. Τα σημαντικότερα κενά δεξιοτήτων, κοινά σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς υποτομείς,  αφορούν την επιχειρηματικότητα και τη χρηματοδότηση μέσω project. Μείζονες προκλήσεις είναι οι ψηφιακές δεξιότητες και η παγκοσμιοποίηση, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πολιτιστική και γλωσσική πολυδιάσπαση, η (υπο)τομεακή απομόνωση.

Το ArtS θα υλοποιήσει ένα κοινό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που θα παρέχει σε καλλιτέχνες τη δυνατότητα να:

  • αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώσεις και να αποκτήσουν διοικητικές και επιχειρηματικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες δικτύωσης, με έμφαση στη διάθεση των έργων τους στο εξωτερικό,
  • τους καθοδηγήσει στην εύρεση εργασίας ή πρακτικής άσκησης σε μια εταιρεία της επιλογής τους,
  • παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα κοινό project στο τέλος του έργου που θα προετοιμαστεί από τους ίδιους τους διδασκόμενους, ως άσκηση αποτελεσματικής δικτύωσης και θα προσεγγίσει το ευρύτερο δυνατό φάσμα ενδιαφερόμενων και κοινού.

Το έργο ArtS θα καλύψει τους ακόλουθους τομείς α) Χειροτεχνία, β) Παραστατικές Τέχνες, γ) Πολιτιστική Κληρονομιά, δ) τέχνες του Λόγου, ε) Εικαστικές τέχνες, στ) Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα.

Το ArtS συν-χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως τη 31η Οκτωβρίου 2017.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

Translate »
Skip to toolbar