Έργο ArtS: βελτίωσε τις δεξιότητές σου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

Exemple

Το δυναμικό του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα για την ανάπτυξη και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης τυχαίνει μεγάλης αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο Arts, με τη συν-χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus + KA2, ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες που προέκυψαν σε αυτά τα νέα πεδία ενδιαφέροντος. Continue reading Έργο ArtS: βελτίωσε τις δεξιότητές σου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

Read More →
Translate »
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων