Ευκαιρίες χρηματοδότησης στην Ε.Ε.

startup-593342_1280

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει χρηματοδότηση για πλήθος έργων και προγραμμάτων και την χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση παρέχεται υπό μορφή:

 • Επιχορηγήσεων για συγκεκριμένα έργα σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, συνήθως κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης, γνωστής και ως «πρόσκλησης υποβολής προτάσεων». Μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από την ΕΕ και μέρος από άλλες πηγές.
 • Συμβάσεις από θεσμικά κοινοτικά όργανα για την προμήθεια υπηρεσιών, αγαθών ή εργασίας που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Οι συμβάσεις συνάπτονται μέσω «διαγωνισμών».

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση;
Αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν διάφοροι φορείς και πολίτες:

 • Μικρές επιχειρήσεις: Μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων. Οι επιχορηγήσεις προσφέρουν άμεση υποστήριξη, ενώ επιπλέον χρηματοδότηση διατίθεται μέσω προγραμμάτων που εθνικής διαχείρισης.
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις & οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών: Ενδέχεται να πλοιρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση, αρκεί να δραστηριοποιούνται στον τομέα των πολιτικών της ΕΕ και σε μη κερδοσκοπική βάση.
 • Νέοι: Υπάρχουν δύο βασικά είδη χρηματοδότησης:
  – Επαγγελματική κατάρτιση & εκπαίδευση – ευκαιρίες φοίτησης μέσω Erasmus+, υποστήριξη μαθητών που κοντεύουν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε άλλη χώρα
  – Νεολαία – συγχρηματοδότηση έργων που προωθούν τη συμμετοχή στα κοινά, την εθελοντική εργασία και μια γενικότερη πολυπολιτισμική θεώρηση.
 • Ερευνητές: Από το 2014 ως το 2020, η ΕΕ θα προσφέρει σχεδόν 80 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας, κυρίως μέσω του «Ορίζοντας 2020», του σημαντικότερου προγράμματος έρευνάς της. Η χρηματοδότηση παρέχεται συνήθως υπό μορφή επιχορηγήσεων, για την τμηματική χρηματοδότηση ποικίλων ερευνητικών σχεδίων.

Επιπλέον επίσημα στοιχεία θα βρείτε εδώ.

Πέρα από τις συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προτάσεων, υπάρχουν και μερικά ακόμα σημαντικά προγράμματα στα οποία αξίζει να αναφερθούμε:

 • Erasmus+: Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που έχει ως στόχο την υποστήριξη της παιδείας, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Με προϋπολογισμό 14,7 δις ευρώ προσέφερε σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους την ευκαιρία να σπουδάσουν, να μαθητεύσουν για να αποκτήσουν εμπειρία και να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. Εκτός αυτού, προσφέρει ευκαιρίες σε ευρύ φάσμα ιδιωτών και οργανισμών. Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

 • Ορίζοντας 2020: Πρόκειται για το μεγαλύτερό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που υπήρξε ποτέ στην ΕΕ και προσφέρει σχεδόν 80 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις σε διάστημα 7 ετών (2014-2020), συν τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσουν τα κεφάλαια αυτά. Υπόσχεται περισσότερες καινοτομίες, ανακαλύψεις και πρωτιές μεταφέροντας εκπληκτικές ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά. Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

 • Δημιουργική Ευρώπη: Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει την κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα με στόχο την προώθηση της διεθνούς κυκλοφορίας των πολιτισμικών και δημιουργικών έργων, καθώς και ανάπτυξη των ικανοτήτων. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη έχει στόχο να δημιουργήσει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και πολιτιστικούς οργανισμούς ώστε να εργάζονται χωρίς να περιορίζονται από σύνορα και η δουλειά τους να αγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

 

 • COSME: Πρόκειται για το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα έτη 2014-2020 και προβλεπόμενο προϋπολογισμό 2,3 δις ευρώ. Τη διαχείριση του προγράμματος COSME έχει αναλάβει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο εκτελεστικός οργανισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (EASME). Δηλώσεις ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα COSME θα βρείτε στον ιστότοπο του EASME.

 

 • Ευρώπη για τους πολίτες: Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να συνεισφέρει ώστε οι πολίτες της ΕΕ να κατανοήσουν την ιστορία και την ποικιλομορφία της για να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσουν τις συνθήκες συμμετοχής στα κοινά και τα θέματα δημοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Επιπλέον πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε συστηματικά τον ιστότοπο της ΕΕ σχετικά με προσκλήσεις που αφορούν τον πολιτιστικό τομέα. Εδώ θα βρείτε τον ιστότοπο.
[Εισαγωγή νεώτερων επιχορηγήσεων από των ιστότοπο http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm]

 

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Αναφορά: EAC/A04/2015
Προθεσμία: 12:00 – 02/02/2016

 

Υποστήριξη προπαρασκευαστικής δράσης για τη δημιουργία ευρωπαϊκού βραβείου φεστιβάλ και ευρωπαϊκής εταιρείας φεστιβάλ στον πολιτιστικό τομέα – EFFE (Η Ευρώπη για τα φεστιβάλ – Φεστιβάλ για την Ευρώπη)

Αναφορά: EAC/S05/2016
Προθεσμία: 16:00 – 21/06/2016

 

Υποστήριξη προγραμμάτων συνεργασίας σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής κληρονομιάς 2018

Αναφορά: EACEA 35/2017
Προθεσμία: 12:00 – 22/11/2017

Πηγή: από τον ιστότοπο της Ευρ. Επιτροπής: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προσφορών για τον πολιτιστικό τομέα της ΕΕ

Οι εκάστοτε εθνικές κυβερνήσεις προσφέρουν επίσης ευκαιρίες χρηματοδότησης με διάφορους τρόπους. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για καλλιτέχνες και δρώντες στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα προέρχονται τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Στο δημόσιο τομέα, ο βασικός πάροχος χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr), το οποίο προσφέρει Πολιτιστικές Χορηγίες, κυρίως σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με πολιτστικούς σκοπούς.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης προέρχονται από ιδρύματα και κέντρα τέχνης και πολιτισμού, καθώς και από Μη Κυβερνητικές/Κερδοσκοπικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών ARTWORKS (www.art-works.gr) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε Έλληνες καλλιτέχνες ηλικίας 25 έως 35 ετών
 • Ο Μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός ΝΕΟΝ (www.neon.org.gr) που υποστηρίζει εργαζόμενους καλλιτέχνες μέσω προγραμμάτων υποτροφιών και χορηγιών, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε εκπαίδευση, έρευνα, και παραγωγικούς πόρους.

Στην Ισπανία, διάφοροι θεσμοί προσφέρουν χρηματοδότηση για έργα που σχετίζονται με το Πολιτισμικό και Δημιουργικό Τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω Υπουργεία:

 • Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
 • Ministerio de Economía y Competitividad
 • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Εκτός αυτών, οι αυτόνομες κυβερνήσεις της Ισπανίας καθώς και άλλοι οργανισμοί, προσφέρουν επίσης ανάλογη χρηματοδότηση. Η Ισπανική κυβέρνηση έχει προετοιμάσει έναν περιεκτικό κατάλογο με αντίστοιχους φορείς, ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς. Βρείτε τον εδώ.

Στη Ιταλία οι ευκαιρίες χρηματοδότησης στον Πολιτισμικό και Δημιουργικό Τομέα ποικίλουν. Οι Ιταλοί εταίροι του ArtS συνέταξαν μία έκθεση στην οποία συνοψίζονται αυτές οι ευκαιρίες.

Βρείτε την έκθεση εδώ

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα Ισπανικα Ιταλικα

Translate »
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων