Ζήσε και δούλεψε στην ΕΕ

brush-96240_1920

Α.1.1 Πολίτες ΕΕ, ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, και Νορβηγία) και Ελβετίας και οι οικογένειές τους

Αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΖΕΣ, έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε σε οποιαδήποτε από τις χώρες αυτές χωρίς να αποκτήσετε άδεια εργασίας, εκτός εάν ισχύουν εθνικοί περιορισμοί.

Παρομοίως, έχετε επίσης το δικαίωμα να κατοικείτε εκεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, ως κάτοικος της Ένωσης, έχετε ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις τα οποία μπορείτε να ασκήσετε.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες, και συγκεκριμένα επικαιροποιημένα και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το θέμα από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/index_en.htm

Α1.2 Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Αν δεν είστε υπήκοος κανενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΖΕΣ θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις για να εργαστείτε στον ευρωπαϊκό χώρο. Ακολουθούν σύνδεσμοι για την πύλη μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά και τις απαραίτητες διαδικασίες.

Εργασία στην Ελλάδα

Εργασία στην Ιταλία

Εργασία στην Ισπανία

Οδηγία 2005/36/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. (Συμπεριλαμβανομένων των μετέπειτα τροπολογιών)

Στην εν λόγω Οδηγία καθορίζονται οι κανονισμοί με βάση τους οποίους το εκάστοτε Κράτος Μέλος επιτρέπει την ανάληψη και άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στην επικράτειά του σε συνάρτηση με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα (στο εξής Κράτος Μέλος υποδοχής) θα αναγνωρίζει επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν σε ένα ή περισσότερα άλλα Κράτη Μέλη (στο εξής Κράτος Μέλος καταγωγής) και τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχο των προαναφερθέντων προσόντων να προβεί στην ανάληψη και άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος. Γενικές επαγγελματικές κατηγορίες που προβλέπονται:

  • Ιατροί με βασική εκπαίδευση
  • Ιατροί με ειδικότητα
  • Νοσοκόμοι γενικής φροντίδας
  • Οδοντίατροι
  • Εξειδικευμένοι οδοντίατροι
  • Κτηνίατροι
  • Μαιευτήρες
  • Φαρμακοποιοί
  • Αρχιτέκτονες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την εξής ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/

Το Δίκτυο NARIC (Network of Academic Recognition Information Centres) ιδρύθηκε το 1984 για να συνεισφέρει στη ρύθμιση της αναγνώρισης των διπλωμάτων και στην εναρμόνιση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Αυτά τα κέντρα προσφέρουν εγκεκριμένη καθοδήγηση και πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση διπλωμάτων και περιόδων σπουδών σε άλλες χώρες (www.enic-naric.net/)

NARIC Network – Ελλάδα
http://www.enic-naric.net/greece.aspx

NARIC Network – Ιταλία
http://www.enic-naric.net/italy.aspx

NARIC Network – Ισπανία
www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain

Μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένες πληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στο http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-qualifications/index_en.htm

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα Ισπανικα Ιταλικα

Translate »
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων